RESEARCH PAPER
UWAGI O METODACH BADANIA ELASTYCZNOŚCI PRODUKCJI I PODAŻY ZIEMIOPŁODÓW
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):149-156
 
Journals System - logo
Scroll to top