PRACA ORYGINALNA
PRÓBA ORGANIZACJI GOSPODARSTWA SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ OBEJMUJĄCEJ CZĘŚĆ WSI - STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ - PIOTR SZEWCZYK
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 14-03-2018
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):157–161
 
SŁOWA KLUCZOWE