Słowo kluczowe spółdzielnie produkcyjne

 
PRACA ORYGINALNA
 

J. BEKSIA K - PROBLEMY RACHUNKU EKONOMICZNEGO W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):162-165
 
PRACA ORYGINALNA
 

FORMY GOSPODAROWANIA W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO - STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ IRENY BIDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):142-148
 
PRACA ORYGINALNA
 

O MIERZENIU I OPŁACIE PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):134-141
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZASADY OPŁATY PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):99-114
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA SPÓŁDZIELNIĄ PRODUKCYJNĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):61-72
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI I NORMOWANIA PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):45-60
 
PRACA ORYGINALNA
 

GOSPODARSTWA PRZYZAGRODOWE W CZECHOSŁOWACKICH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):105-114
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z PROBLEMATYKI SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):108-116
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZTY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):171-196
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE CECHY RODZIN ZRZESZONYCH A ROZMIARY CHOWU PRZYZAGRODOWEGO W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):165-167
 
PRACA ORYGINALNA
 

OCENA ZMIAN W GOSPODARCE FINANSOWEJ I POLITYCE FINANSOWANIA SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH W LATACH 1958-1962

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):29-46
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROJEKT METODY OBLICZANIA BILANSU SIŁY ROBOCZEJ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):66-78
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW NIEKTÓRYCH CZYNNIKÓW NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODÓW RODZIN W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):62-68
 
PRACA ORYGINALNA
 

WIELKOŚĆ I ŹRÓDŁA DOCHODÓW RODZIN W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):16-30
 
PRACA ORYGINALNA
 

WSKAŹNIKI PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ GOSPODARSTW PRZYZAGRODOWYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):157-161
 
PRACA ORYGINALNA
 

ANALIZA SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH POWSTAŁYCH W LATACH 1957-1959

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):46-63
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY SOCJALISTYCZNEJ PRZEBUDOWY ROLNICTWA W NIEMIECKIEJ REPUBLICE DEMOKRATYCZNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):105-113
 
PRACA ORYGINALNA
 

O DOCHODACH POZAROLNICZYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH REJONU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):55-65
 
PRACA ORYGINALNA
 

DYSKUSJA O CENACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):145-154
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZTY PRACY KONI I TRAKTORÓW W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;38(2):109-118
 
PRACA ORYGINALNA
 

O KIERUNKACH ZMIAN ZACHODZĄCYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH ZWIĄZKU RADZIECKIEGO I KRAJÓW DEMOKRACJI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):88-91
 
PRACA ORYGINALNA
 

DOCHODOWOŚĆ GOSPODARKI ZESPOŁOWEJ I PRZYZAGRODOWEJ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):16-30
 
PRACA ORYGINALNA
 

"NIŻSZE TYPY" SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH W POLSCE Praca zespołowa pod kierunkiem ANATOLA BRZOZY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;2(2):4-20
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZRZESZENIE UPRAWY ZIEMI W KŁODZIE POWIAT PUŁAWY, WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;2(2):59-65
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICZE ZRZESZENIE SPÓŁDZIELCZE W GORSZEWICACH POWIAT SZAMOTUŁY, WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;2(2):41-46
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICZE ZRZESZENIE SPÓŁDZIELCZE W BRODZISZEWIE POWIAT SZAMOTUŁY, WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;2(2):28-33
 
PRACA ORYGINALNA
 

HODOWLA W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH W POWIECIE OBORNICKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;1(1):57-64
 
PRACA ORYGINALNA
 

O WŁAŚCIWĄ KLASYFIKACJĘ ŹRÓDEŁ ORAZ OCENĘ WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRODUKCJI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;5-6(3-4):198-230
 
PRACA ORYGINALNA
 

ANALIZA NORM PRACY I ZALICZANIA DNIÓWEK OBRACHUNKOWYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;5-6(3-4):161-197
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE PROBLEMY KOJARZENIA INTERESÓW OSOBISTYCH I SPOŁECZNYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):3-18
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA REPRODUKCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;9(3):67-94
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRÓBA OCENY STATYSTYCZNYCH METOD ANALIZY ROZWOJU SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;9(3):32-66
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z ZAGADNIEŃ BILANSU SIŁY ROBOCZEJ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):3-34
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE MATERIAŁY DO CHARAKTERYSTYKI SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH UTWORZONYCH Z GOSPODARSTW MAŁOROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;14(4):78-106
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z ZAGADNIEŃ KSZTAŁTOWANIA SIĘ DOCHODU W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH O PRZEWADZE RODZIN MAŁOROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;13(3):34-54
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD OPŁACALNOŚCIĄ HODOWLI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;13(3):3-33
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZYCZYNEK DO ANALIZY BAZY PASZOWEJ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;12(2):94-130
 
PRACA ORYGINALNA
 

DROGI ORGANIZACYJNEGO I GOSPODARCZEGO UMOCNIENIA SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH NA TERENACH GÓRSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;17-18(3-4):52-90
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAGADNIENIE AKUMULACJI WEWNĘTRZNEJ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;15(1):56-102
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY ORGANIZACYJNE I STATUTOWE W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):97-111
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODA OBLICZANIA WYDAJNOŚCI PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):32-54
 
PRACA ORYGINALNA
 

SYSTEMY UŻYTKOWANIA ZIEMI (NA PRZYKŁADZIE SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):72-92
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE PROBLEMY METODY OBLICZANIA KOSZTÓW I OPŁACALNOŚCI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):56-71
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYKORZYSTANIE I KOSZTY EKSPLOATACJI TRAKTORÓW W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):36-43
 
PRACA ORYGINALNA
 

O METODZIE OBLICZANIA OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):17-35
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPÓŁDZIELNIE PRODUKCJI ROLNEJ PRZED I PO WEJŚCIU POLSKI DO UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;323(2):42-61
 
Journals System - logo
Scroll to top