Artykuły autora Eleonor Bialski
 
PRACA ORYGINALNA

SEZONOWOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):142–144
PRACA ORYGINALNA

ZALICZKOWANIE DNIÓWKI OBRACHUNKOWEJ W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):57–74
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI I NORMOWANIA PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;48(6):45–60
PRACA ORYGINALNA

KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN PRODUKTÓW ROLNYCH W ZSRR

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;59(5):143–146
PRACA ORYGINALNA

PRZESŁANKI EKONOMICZNE GWARANTOWANEJ OPŁATY PRACY W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):39–54
PRACA ORYGINALNA

TWORZENIE ZJEDNOCZEŃ ROLNICZO-PRZEMYSŁOWYCH W ZSRR

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):137–139
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY PIENIĘŻNEJ OPŁATY PRACY W GOSPODARSTWACH ZESPOŁOWYCH KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;55(1):147–155
PRACA ORYGINALNA

PIENIĘŻNA OPŁATA PRACY A PROBLEM GOSPODARSTWA PRZYZAGRODOWEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1964;63(3):59–70
PRACA ORYGINALNA

ROLNICTWO DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI WIETNAMU

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1962;54(6):128–134
PRACA ORYGINALNA

NOWE POGLĄDY W ZSRR NA RACJONALNY SYSTEM ROLNICTWA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1962;53(5):135–139
PRACA ORYGINALNA

UWAGI O OKREŚLANIU POZIOMU ZATRUDNIENIA W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1960;41(5):89–102
PRACA ORYGINALNA

O METODZIE OKREŚLANIA ZAPOTRZEBOWANIA SIŁY ROBOCZEJ W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;27(3):64–79
PRACA ORYGINALNA

BADANIA NAD LOKALIZACJĄ PAŃSTWOWYCH OŚRODKÓW MASZYNOWYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1953;3(1):84–104
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600