Autor Eleonor Bialski
 
PRACA ORYGINALNA

SEZONOWOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):142–144
 
PRACA ORYGINALNA

ZALICZKOWANIE DNIÓWKI OBRACHUNKOWEJ W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):57–74
 
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI I NORMOWANIA PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):45–60
 
PRACA ORYGINALNA

KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN PRODUKTÓW ROLNYCH W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):143–146
 
PRACA ORYGINALNA

PRZESŁANKI EKONOMICZNE GWARANTOWANEJ OPŁATY PRACY W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):39–54
 
PRACA ORYGINALNA

TWORZENIE ZJEDNOCZEŃ ROLNICZO-PRZEMYSŁOWYCH W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):137–139
 
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY PIENIĘŻNEJ OPŁATY PRACY W GOSPODARSTWACH ZESPOŁOWYCH KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):147–155
 
PRACA ORYGINALNA

PIENIĘŻNA OPŁATA PRACY A PROBLEM GOSPODARSTWA PRZYZAGRODOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):59–70
 
PRACA ORYGINALNA

ROLNICTWO DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI WIETNAMU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):128–134
 
PRACA ORYGINALNA

NOWE POGLĄDY W ZSRR NA RACJONALNY SYSTEM ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):135–139
 
PRACA ORYGINALNA

UWAGI O OKREŚLANIU POZIOMU ZATRUDNIENIA W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):89–102
 
PRACA ORYGINALNA

METODA PLANOWANIA PRACY DLA POTRZEB ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZYCH W INDYWIDUALNEJ I ZESPOŁOWEJ GOSPODARCE ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):149–151
 
PRACA ORYGINALNA

O METODZIE OKREŚLANIA ZAPOTRZEBOWANIA SIŁY ROBOCZEJ W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):64–79
 
PRACA ORYGINALNA

BADANIA NAD LOKALIZACJĄ PAŃSTWOWYCH OŚRODKÓW MASZYNOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;3(1):84–104