RESEARCH PAPER
ZWIĄZKI POMIĘDZY CENAMI A PRODUKCJĄ TRZODY CHLEWNEJ W POLSCE
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-05
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):39-54
 
Journals System - logo
Scroll to top