RESEARCH PAPER
CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE PRODUKCYJNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ GOSPODARSTW ZESPOŁOWYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-05
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):19–38