RESEARCH PAPER
CZYNNIKI GOSPODARCZE I SPOŁECZNE OKREŚLAJĄCE SYTUACJĘ ROLNICTWA ZACHODNIONIEMIECKIEGO
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1957-06-20
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):112–119