RESEARCH PAPER
CZYNNIKI GOSPODARCZE I SPOŁECZNE OKREŚLAJĄCE SYTUACJĘ ROLNICTWA ZACHODNIONIEMIECKIEGO
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1957-06-20
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):112–119
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600