Author Andrzej Romanow
 
RESEARCH PAPER
 

POJĘCIE INTEGRACJI I KOORDYNACJI PIONOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):123–126
 
RESEARCH PAPER
 

KÓŁKA ROLNICZE A POSTĘP TECHNICZNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):71–82
 
RESEARCH PAPER
 

CZYNNIKI GOSPODARCZE I SPOŁECZNE OKREŚLAJĄCE SYTUACJĘ ROLNICTWA ZACHODNIONIEMIECKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):112–119
 
RESEARCH PAPER
 

O ROLNICTWIE AFRYKAŃSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):107–111
 
RESEARCH PAPER
 

INFORMACJA O RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W HOLANDII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):127–129
 
RESEARCH PAPER
 

INFORMACJA O RACHUNKOWOŚCI ROLNICZEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):124–131