Author Andrzej Romanow

 
RESEARCH PAPER
 

POJĘCIE INTEGRACJI I KOORDYNACJI PIONOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):123-126
 
RESEARCH PAPER
 

KÓŁKA ROLNICZE A POSTĘP TECHNICZNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):71-82
 
RESEARCH PAPER
 

CZYNNIKI GOSPODARCZE I SPOŁECZNE OKREŚLAJĄCE SYTUACJĘ ROLNICTWA ZACHODNIONIEMIECKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):112-119
 
RESEARCH PAPER
 

O ROLNICTWIE AFRYKAŃSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):107-111
 
RESEARCH PAPER
 

INFORMACJA O RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W HOLANDII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):127-129
 
RESEARCH PAPER
 

INFORMACJA O RACHUNKOWOŚCI ROLNICZEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):124-131
 
Journals System - logo
Scroll to top