RESEARCH PAPER
POJĘCIE INTEGRACJI I KOORDYNACJI PIONOWEJ
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):123–126