RESEARCH PAPER
POJĘCIE INTEGRACJI I KOORDYNACJI PIONOWEJ
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):123-126
 
Journals System - logo
Scroll to top