RESEARCH PAPER
CZYNNIKI EKONOMICZNE W NOWOCZESNYM SADOWNICTWIE
 
More details
Hide details
1
Instytut Sadownictwa Skierniewice
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):117–122
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600