Archive
6/1963 vol. 60
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):1
 
RESEARCH PAPER
 

EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):19–38
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE PROBLEMY PRZEKSZTAŁCENIA GOSPODARKI INDYWIDUALNEJ W USPOŁECZNIONE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE - W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):39–56
 
RESEARCH PAPER
 

ZALICZKOWANIE DNIÓWKI OBRACHUNKOWEJ W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):57–74
 
RESEARCH PAPER
 

DZIERŻAWA ZIEMI W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):75–84
 
RESEARCH PAPER
 

ZUŻYCIE PASZ TREŚCIWYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH (CZ. II)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):85–100
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIA SPECJALIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH W WIELKIEJ BRYTANII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):101–116
 
RESEARCH PAPER
 

CZYNNIKI EKONOMICZNE W NOWOCZESNYM SADOWNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):117–122
 
RESEARCH PAPER
 

POJĘCIE INTEGRACJI I KOORDYNACJI PIONOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):123–126
 
RESEARCH PAPER
 

PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWYCH DANYCH O SPOŻYCIU ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):127–134
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY PRZEWIDYWANIA PLONÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):135–141
 
RESEARCH PAPER
 

SEZONOWOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):142–144
 
RESEARCH PAPER
 

RACJONALNA STRUKTURA STADA BYDŁA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):145–150
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW POZIOMU UPRZEMYSŁOWIENIA REGIONU NA ZATRUDNIENIE W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):151–154
 
RESEARCH PAPER
 

E. GORZELAK: DOCHODY LUDNOŚCI ROLNICZEJ W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):155–159
 
RESEARCH PAPER
 

IV KONFERENCJA SEKCJI EKONOMIKI OBROTU ROLNICZEGO PRZY KOMITECIE EKONOMIKI ROLNICTWA WYDZ. V PAN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):160–164
 
RESEARCH PAPER
 

VII SESJA GRUPY ZBOŻOWEJ FAO (RZYM 4-12. VII. 1963)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):165–167
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):168–180
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS ROCZNIKA J. ROSYJSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):181–185
 
RESEARCH PAPER
 

Contents

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):186–189
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS ROCZNIKA J. POLSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):190–193
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):194–196
 
RESEARCH PAPER
 

TABLICE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):197–200