Archive
1/1964 vol. 61
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):1
 
RESEARCH PAPER
 

METODA WSKAŹNIKÓW I DAT GRANICZNYCH W OKREŚLANIU SYSTEMU GOSPODARCZEGO (NOWA WERSJA)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):3–20
 
RESEARCH PAPER
 

NAKŁADY ŚRODKÓW OBROTOWYCH A EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):21–38
 
RESEARCH PAPER
 

SYTUACJA NA RYNKU ŻYWCA CIELĘCEGO W LATACH 1955-1962

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):39–52
 
RESEARCH PAPER
 

WYMIANA WIĄZANA PASZ TREŚCIWYCH NA TRZODĘ KONTRAKTOWANĄ W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH (I)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):53–70
 
RESEARCH PAPER
 

TENDENCJE ZMIAN W STRUKTURZE INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH W LATACH 1950-1960

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):71–90
 
RESEARCH PAPER
 

OPŁACALNOŚĆ EKSPORTU ZIEMNIAKÓW I POCHODNYCH PRODUKTÓW ZIEMNIACZANYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):91–98
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIA SPECJALIZACJI I KONCENTRACJI PRODUKCJI ROLNICZEJ W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):99–110
 
RESEARCH PAPER
 

PRZEBUDOWA ZARZĄDZANIA ROLNICTWEM ZSRR I NOWE FORMY KIEROWNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):111–120
 
RESEARCH PAPER
 

ŻYWIENIE KRÓW W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):121–138
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGOSPODAROWANIE POMELIORACYJNE ŁĄK I PASTWISK PRZEZ SPÓŁKI WODNE W WOJEWÓDZTWIE BYDGOSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):139–143
 
RESEARCH PAPER
 

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU EKONOMIKI ROLNEJ W CSRS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):144–149
 
RESEARCH PAPER
 

ŚWIATOWA SYTUACJA ŻYWNOŚCIOWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):150–156
 
RESEARCH PAPER
 

STAN ELEKTRYFIKACJI WSI W EUROPIE W 1961 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):157–161
 
RESEARCH PAPER
 

PRODUKCJA I SPOŻYCIE MIĘSA W POLSCE W LATACH 1949-1959

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):162–165
 
RESEARCH PAPER
 

E. SACKIEWICZ: ROZWÓJ RYNKU ZBOŻOWEGO W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):166–170
 
RESEARCH PAPER
 

TREŚĆ I METODA BADAŃ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):171–178
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE METODY BADANIA KONKURENCJI BYDŁO-TRZODA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):179–182
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):183–195
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):196–198