RESEARCH PAPER
TENDENCJE ZMIAN W STRUKTURZE INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH W LATACH 1950-1960
 
More details
Hide details
1
Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):71-90
 
Journals System - logo
Scroll to top