RESEARCH PAPER
OPŁACALNOŚĆ EKSPORTU ZIEMNIAKÓW I POCHODNYCH PRODUKTÓW ZIEMNIACZANYCH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):91-98
 
Journals System - logo
Scroll to top