Archive
2/1964 vol. 62
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):1
 
RESEARCH PAPER
 

EFEKTYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ NAWOŻENIA W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):3–14
 
RESEARCH PAPER
 

WYMIANA WIĄZANA PASZ TREŚCIWYCH NA TRZODĘ KONTRAKTOWANĄ, W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):15–32
 
RESEARCH PAPER
 

ZMIANY OBSZARU, STOSUNKÓW PRACY I ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):33–48
 
RESEARCH PAPER
 

MOŻLIWOŚCI PRZECHODZENIA DO PIENIĘŻNEJ OPŁATY PRACY W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):49–62
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE KONKURENCJI MIĘDZY ZIEMIOPŁODAMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):63–76
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA OKREŚLENIA WPŁYWU WIELKOŚCI OBSZARU NA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA ROLNICZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):77–98
 
RESEARCH PAPER
 

PIONOWA INTEGRACJA W ROLNICTWIE NORWEGII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):99–110
 
RESEARCH PAPER
 

O SPECJALIZACJI W ROLNICTWIE SZWEDZKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):111–120
 
RESEARCH PAPER
 

ROLA I CHARAKTER GOSPODARSTW PRZYZAGRODOWYCH I DZIAŁEK ROBOTNICZYCH W EKONOMICE ROLNICTWA KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):121–126
 
RESEARCH PAPER
 

PRACA AGRONOMOWA REJONOWEGO PZKR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):127–130
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KONSUMPCJĘ MASŁA I MARGARYNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):131–138
 
RESEARCH PAPER
 

KIERUNKI POLITYKI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH W KRAJACH ZACHODNICH W ROKU GOSPODARCZYM 1962/63

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):139–142
 
RESEARCH PAPER
 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE W BUDŻECIE PAŃSTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):143–146
 
RESEARCH PAPER
 

Z. GROCHOWSKI: INTENSYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):147–155
 
RESEARCH PAPER
 

H. CHOJNACKA: KONSUMPCJA ŻYWNOŚCI W RODZINACH ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):156–161
 
RESEARCH PAPER
 

GAVIN MC CRONE: THE ECONOMICS OF SUBSIDISING AGRICULTURE. A STUDY OF BRITISH POLICY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):162–166
 
RESEARCH PAPER
 

XII KONFERENCJA FAO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):167–169
 
RESEARCH PAPER
 

Z BADAŃ NAD PRZEOBRAŻENIAMI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYMI WSI W REJONACH UPRZEMYSŁAWIANYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):170–172
 
RESEARCH PAPER
 

Z ZEBRANIA NAUKOWEGO KATEDRY EKONOMIKI I ORGANIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH SGGW W WARSZAWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):173–174
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA I

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):175–181
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA II

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):182–187
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI I KOMUNIKAT

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):188–194