RESEARCH PAPER
Z BADAŃ NAD PRZEOBRAŻENIAMI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYMI WSI W REJONACH UPRZEMYSŁAWIANYCH
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):170-172
 
Journals System - logo
Scroll to top