RESEARCH PAPER
Z ZEBRANIA NAUKOWEGO KATEDRY EKONOMIKI I ORGANIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH SGGW W WARSZAWIE
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):173–174