Author M. Heintze
 
RESEARCH PAPER
 

ŚWIATOWE OBROTY WOŁOWINĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):142–145
 
RESEARCH PAPER
 

REGIONALNA INTEGRACJA gOSPODARCZA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):137–141
 
RESEARCH PAPER
 

NAWOZY MINERALNE - NACZELNYM ZAGADNIENIEM W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):147–155
 
RESEARCH PAPER
 

ŚWIATOWY RYNEK JAJCZARSKI W 1963 I 1964 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):142–146
 
RESEARCH PAPER
 

PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWYCH DANYCH O SPOŻYCIU ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):127–134
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW ZWIĘKSZONEJ ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU W MLEKU I MAŚLE NA NADWYŻKI EKSPORTOWE MASŁA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):149–151
 
RESEARCH PAPER
 

HANDEL ZAGRANICZNY ZWIĄZKU RADZIECKIEGO W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ROLNICZYCH W 1961 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):142–143
 
RESEARCH PAPER
 

SYTUACJA W ZAKRESIE WYŻYWIENIA I ROLNICTWA W 1963 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):146–152
 
RESEARCH PAPER
 

ŚWIATOWY KONGRES ŻYWNOŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):165–169
 
RESEARCH PAPER
 

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CZŁONKÓW ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH W CZECHOSŁOWACJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):103–108
 
RESEARCH PAPER
 

KIERUNKI POLITYKI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH W KRAJACH ZACHODNICH W ROKU GOSPODARCZYM 1962/63

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):139–142
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KONSUMPCJĘ MASŁA I MARGARYNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):131–138
 
RESEARCH PAPER
 

STAN ELEKTRYFIKACJI WSI W EUROPIE W 1961 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):157–161
 
RESEARCH PAPER
 

ŚWIATOWA SYTUACJA ŻYWNOŚCIOWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):150–156