RESEARCH PAPER
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CZŁONKÓW ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH W CZECHOSŁOWACJI
 
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):103–108