RESEARCH PAPER
PRZYDATNOŚĆ KLASYFIKACJI GRUNTÓW DO PLANOWANIA W DOSTOSOWANIU DO WARUNKÓW LOKALNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nasiennictwa i Uprawy Halle (NRD)
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):109–120