RESEARCH PAPER
PRZYDATNOŚĆ KLASYFIKACJI GRUNTÓW DO PLANOWANIA W DOSTOSOWANIU DO WARUNKÓW LOKALNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nasiennictwa i Uprawy Halle (NRD)
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):109-120
 
Journals System - logo
Scroll to top