RESEARCH PAPER
ZASTOSOWANIE FUNKCJI PRODUKCJI DO BADANIA EFEKTYWNOŚCI NAWOŻENIA
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Ekonomiczna Kraków
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):121–128