RESEARCH PAPER
Z ZAGADNIEŃ RACJONALNEJ ORGANIZACJI TERENU W PGR
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):129-134
 
Journals System - logo
Scroll to top