RESEARCH PAPER
ROLA I CHARAKTER GOSPODARSTW PRZYZAGRODOWYCH I DZIAŁEK ROBOTNICZYCH W EKONOMICE ROLNICTWA KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH
 
More details
Hide details
1
Centralny Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych Warszawa
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):121–126