RESEARCH PAPER
O SPECJALIZACJI W ROLNICTWIE SZWEDZKIM
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):111–120
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600