RESEARCH PAPER
PRACA AGRONOMOWA REJONOWEGO PZKR
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):127-130
 
Journals System - logo
Scroll to top