RESEARCH PAPER
MOŻLIWOŚCI PRZECHODZENIA DO PIENIĘŻNEJ OPŁATY PRACY W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):49-62
 
Journals System - logo
Scroll to top