RESEARCH PAPER
MOŻLIWOŚCI PRZECHODZENIA DO PIENIĘŻNEJ OPŁATY PRACY W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):49–62