RESEARCH PAPER
ZMIANY OBSZARU, STOSUNKÓW PRACY I ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):33-48
 
Journals System - logo
Scroll to top