RESEARCH PAPER
WYMIANA WIĄZANA PASZ TREŚCIWYCH NA TRZODĘ KONTRAKTOWANĄ, W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Planowania I Statystyki Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):15-32
 
Journals System - logo
Scroll to top