RESEARCH PAPER
Z. GROCHOWSKI: INTENSYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Poznań
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):147–155