RESEARCH PAPER
Z. GROCHOWSKI: INTENSYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Poznań
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):147-155
 
Journals System - logo
Scroll to top