RESEARCH PAPER
H. CHOJNACKA: KONSUMPCJA ŻYWNOŚCI W RODZINACH ROLNICZYCH
 
More details
Hide details
1
Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):156-161
 
Journals System - logo
Scroll to top