RESEARCH PAPER
PRÓBA OKREŚLENIA WPŁYWU WIELKOŚCI OBSZARU NA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA ROLNICZEGO
 
More details
Hide details
1
PGR Lustrzaniec, woj. katowickie
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):77–98