RESEARCH PAPER
PRÓBA OKREŚLENIA WPŁYWU WIELKOŚCI OBSZARU NA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA ROLNICZEGO
 
More details
Hide details
1
PGR Lustrzaniec, woj. katowickie
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):77-98
 
Journals System - logo
Scroll to top