RESEARCH PAPER
TREŚĆ I METODA BADAŃ
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Kraków
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):171-178
 
Journals System - logo
Scroll to top