Author Jan Steczkowski
 
RESEARCH PAPER
 

RZUTOWANIE CEN PRODUKTÓW ROLNYCH NA PLAN PERSPEKTYWICZNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):17–24
 
RESEARCH PAPER
 

OBLICZANIE KORELACJI MIĘDZY SZEREGAMI DYNAMICZNYMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):183–185
 
RESEARCH PAPER
 

TREŚĆ I METODA BADAŃ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):171–178
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA ZASTOSOWANIA METODY PRZECIĘTNYCH RÓŻNIC DO REJONIZACJI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJ. RZESZOWSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):35–56
 
RESEARCH PAPER
 

PRODUKCJA ŻYWCA I MIĘSA WIEPRZOWEGO W ŚWIETLE STATYSTYKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):30–54
 
RESEARCH PAPER
 

UBOJE TRZODY CHLEWNEJ A ZBIORY W ŚWIETLE STATYSTYKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):75–84