RESEARCH PAPER
PRODUKCJA ŻYWCA I MIĘSA WIEPRZOWEGO W ŚWIETLE STATYSTYKI
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Kraków
Publication date: 2018-02-28
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):30–54