Archive
4/1960 vol. 40
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):1
 
RESEARCH PAPER
 

PROF. DR WINCENTY STYŚ (1903 - 1960)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):1–5
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE SZCZEGÓLNIE WAŻNE KIERUNKI BADAŃ W NAUKACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):7–16
 
Stats
 
RESEARCH PAPER
 

Z DYSKUSJI NA POZNAŃSKIM ZJEŹDZIE EKONOMISTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):17–29
 
RESEARCH PAPER
 

PRODUKCJA ŻYWCA I MIĘSA WIEPRZOWEGO W ŚWIETLE STATYSTYKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):30–54
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE SYTUACJI W WOJEWÓDZTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):55–69
 
RESEARCH PAPER
 

DOCHODOWOŚĆ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W WOJEWÓDZTWIE WARSZAWSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):70–84
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIE STOSOWANIA NIEKTÓRYCH ELEMENTARNYCH METOD STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ I EKONOMETRII W EKONOMICE ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):83–91
 
RESEARCH PAPER
 

REFORMA ROLNA W MEKSYKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):92–99
 
RESEARCH PAPER
 

CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI ROLNICZEJ W EUROPIE W 1959 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):100–109
 
RESEARCH PAPER
 

KRYTERIA POLITYKI POPIERANIA ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):110–116
 
RESEARCH PAPER
 

SYTUACJA W PRODUKCJI ROLNEJ W ZSRR W 1959 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):117–121
 
RESEARCH PAPER
 

O AKTUALNYCH TENDENCJACH ROZWOJOWYCH PRODUKCJI ŻYTA NA ŚWIECIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):122–126
 
RESEARCH PAPER
 

ZNACZENIE PROGNOZY DLA PLANOWANIA ROZWOJU SADOWNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):127–131
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIE ELASTYCZNOŚCI PRODUKCJI W ASPEKCIE ROLNICZEGO UŻYTKOWANIA ZIEMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):132–136
 
Stats
 
RESEARCH PAPER
 

SPOTKANIE PRACOWNIKÓW NAUKI Z PRAKTYKAMI ROLNICZEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):137–139
 
Stats
 
RESEARCH PAPER
 

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE ROLNICZE W EUROPIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):148–154
 
RESEARCH PAPER
 

BERND ANDRARE WIRTSCHAFTSLEHRE DES ACKERBAUES

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):155–161
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):162–168
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):169–171
 
Stats