Archive

4/1960 vol. 40
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):1
 
RESEARCH PAPER
 

PROF. DR WINCENTY STYŚ (1903 - 1960)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):1-5
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE SZCZEGÓLNIE WAŻNE KIERUNKI BADAŃ W NAUKACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):7-16
 
Stats
 
RESEARCH PAPER
 

Z DYSKUSJI NA POZNAŃSKIM ZJEŹDZIE EKONOMISTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):17-29
 
RESEARCH PAPER
 

PRODUKCJA ŻYWCA I MIĘSA WIEPRZOWEGO W ŚWIETLE STATYSTYKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):30-54
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE SYTUACJI W WOJEWÓDZTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):55-69
 
RESEARCH PAPER
 

DOCHODOWOŚĆ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W WOJEWÓDZTWIE WARSZAWSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):70-84
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIE STOSOWANIA NIEKTÓRYCH ELEMENTARNYCH METOD STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ I EKONOMETRII W EKONOMICE ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):83-91
 
RESEARCH PAPER
 

REFORMA ROLNA W MEKSYKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):92-99
 
RESEARCH PAPER
 

CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI ROLNICZEJ W EUROPIE W 1959 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):100-109
 
RESEARCH PAPER
 

KRYTERIA POLITYKI POPIERANIA ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):110-116
 
RESEARCH PAPER
 

SYTUACJA W PRODUKCJI ROLNEJ W ZSRR W 1959 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):117-121
 
RESEARCH PAPER
 

O AKTUALNYCH TENDENCJACH ROZWOJOWYCH PRODUKCJI ŻYTA NA ŚWIECIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):122-126
 
RESEARCH PAPER
 

ZNACZENIE PROGNOZY DLA PLANOWANIA ROZWOJU SADOWNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):127-131
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIE ELASTYCZNOŚCI PRODUKCJI W ASPEKCIE ROLNICZEGO UŻYTKOWANIA ZIEMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):132-136
 
Stats
 
RESEARCH PAPER
 

SPOTKANIE PRACOWNIKÓW NAUKI Z PRAKTYKAMI ROLNICZEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):137-139
 
Stats
 
RESEARCH PAPER
 

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE ROLNICZE W EUROPIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):148-154
 
RESEARCH PAPER
 

BERND ANDRARE WIRTSCHAFTSLEHRE DES ACKERBAUES

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):155-161
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):162-168
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):169-171
 
Stats
 
Journals System - logo
Scroll to top