RESEARCH PAPER
DOCHODOWOŚĆ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W WOJEWÓDZTWIE WARSZAWSKIM
 
More details
Hide details
1
Wydział Rolnictwa Prez. W.R.N. Warszawa
Publication date: 2018-02-28
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):70–84