RESEARCH PAPER
ZAGADNIENIE STOSOWANIA NIEKTÓRYCH ELEMENTARNYCH METOD STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ I EKONOMETRII W EKONOMICE ROLNICTWA
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-02-28
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):83-91
 
Journals System - logo
Scroll to top