RESEARCH PAPER
ZAGADNIENIE STOSOWANIA NIEKTÓRYCH ELEMENTARNYCH METOD STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ I EKONOMETRII W EKONOMICE ROLNICTWA
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Publication date: 2018-02-28
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):83–91