RESEARCH PAPER
ZNACZENIE PROGNOZY DLA PLANOWANIA ROZWOJU SADOWNICTWA
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Kraków
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):127–131