RESEARCH PAPER
ZAGADNIENIE ELASTYCZNOŚCI PRODUKCJI W ASPEKCIE ROLNICZEGO UŻYTKOWANIA ZIEMI
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):132–136