RESEARCH PAPER
SYTUACJA W PRODUKCJI ROLNEJ W ZSRR W 1959 ROKU
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):117–121