RESEARCH PAPER
NIEKTÓRE SZCZEGÓLNIE WAŻNE KIERUNKI BADAŃ W NAUKACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH W POLSCE
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Publication date: 2018-02-28
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):7–16