RESEARCH PAPER
SPRAWOZDANIE Z VI KONFERENCJI ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH POŚWIĘCONEJ KOORDYNACJI PLANÓW DZIAŁANIA W ROLNICTWIE EUROPEJSKIM
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):140-147
 
Journals System - logo
Scroll to top