RESEARCH PAPER
CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI ROLNICZEJ W EUROPIE W 1959 R.
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-02-28
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):100–109