Archive
5/1960 vol. 41
 
 
RESEARCH PAPER

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):0
 
RESEARCH PAPER

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):1
 
RESEARCH PAPER

NIEKTÓRE PROBLEMY INTENSYWNOŚCI I OPŁACALNOŚCI GOSPODARKI ZESPOŁOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):3–32
 
RESEARCH PAPER

OGÓLNE TENDENCJE ROZWOJOWE WSPÓŁCZESNEGO ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):33–45
 
RESEARCH PAPER

ANALIZA SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH POWSTAŁYCH W LATACH 1957-1959

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):46–63
 
RESEARCH PAPER

SYTUACJA ŻYWNOŚCIOWA W POLSCE NA TLE PRODUKCJI I SPOŻYCIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):64–88
 
RESEARCH PAPER

UWAGI O OKREŚLANIU POZIOMU ZATRUDNIENIA W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):89–102
 
RESEARCH PAPER

TYPIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH METODĄ MODELOWĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):103–121
 
RESEARCH PAPER

SPRAWOZDANIE I WNIOSKI Z PODRÓŻY PO POLSCE W DN. 20. IX - 3. X 1959 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):122–133
 
RESEARCH PAPER

O ROLNICTWIE HOLANDII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):134–145
 
RESEARCH PAPER

WSPÓLNE UŻYTKOWANIE ZIEMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):146–152
 
RESEARCH PAPER

O ORGANIZACJI PRODUKCJI ROLNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):153–156
 
RESEARCH PAPER

WSKAŹNIKI PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ GOSPODARSTW PRZYZAGRODOWYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):157–161
 
RESEARCH PAPER

Z BADAŃ NAD WPŁYWEM OBSZARU I JAKOŚCI GLEBY NA DOCHODOWOŚĆ GOSPODARSTW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):162–167
 
RESEARCH PAPER

DANE STATYSTYCZNE O POSTĘPIE W DZIEDZINIE MECHANIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):168–173
 
RESEARCH PAPER

ORGANIZACJA SZKOLNICTWA ROLNICZEGO WE FRANCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):174–176
 
RESEARCH PAPER

SPOSÓB ŻYWIENIA JAKO PODSTAWOWY CZYNNIK RENTOWNOŚCI PRODUKCJI MLEKA I MIĘSA WIEPRZOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):177–187
 
RESEARCH PAPER

JÓZEF OKUNIEWSKI - INTENSYWNOŚĆ I POZIOM PRODUKCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):188–196
 
RESEARCH PAPER

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):197–201
 
RESEARCH PAPER

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):202–204
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600