RESEARCH PAPER
WSKAŹNIKI PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ GOSPODARSTW PRZYZAGRODOWYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):157-161
 
Journals System - logo
Scroll to top