RESEARCH PAPER
SPRAWOZDANIE I WNIOSKI Z PODRÓŻY PO POLSCE W DN. 20. IX - 3. X 1959 R.
 
More details
Hide details
1
Departament Ekonomiczny FAO - Dyrektor
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):122–133