RESEARCH PAPER
ANALIZA SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH POWSTAŁYCH W LATACH 1957-1959
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):46–63