RESEARCH PAPER
OGÓLNE TENDENCJE ROZWOJOWE WSPÓŁCZESNEGO ROLNICTWA
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):33–45