RESEARCH PAPER
UWAGI O OKREŚLANIU POZIOMU ZATRUDNIENIA W ROLNICTWIE
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):89-102
 
Journals System - logo
Scroll to top