Archive
6/1960 vol. (dodatek)
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;(dodatek)(6):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;(dodatek)(6):1–2
 
RESEARCH PAPER
 

DOCHODY GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W 1958/59 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;(dodatek)(6):3–58
 
RESEARCH PAPER
 

SPOŻYCIE ARTYKUŁÓW JADALNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W LATACH 1947/48 - 1958/59

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;(dodatek)(6):59–70
 
RESEARCH PAPER
 

ANEKS. WYNIKI RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W LATACH 1952/53 - 1958/59

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;(dodatek)(6):71–107
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TABLIC

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;(dodatek)(6):108–124