Archive
6/1960 vol. (dodatek)
 
 
RESEARCH PAPER

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;(dodatek)(6):0
 
RESEARCH PAPER

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;(dodatek)(6):1–2
 
RESEARCH PAPER

DOCHODY GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W 1958/59 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;(dodatek)(6):3–58
 
RESEARCH PAPER

SPOŻYCIE ARTYKUŁÓW JADALNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W LATACH 1947/48 - 1958/59

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;(dodatek)(6):59–70
 
RESEARCH PAPER

ANEKS. WYNIKI RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W LATACH 1952/53 - 1958/59

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;(dodatek)(6):71–107
 
RESEARCH PAPER

SPIS TABLIC

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;(dodatek)(6):108–124